Over onze gemeente

Kerk van Jezus Christus

WIE ZIJN WIJ?
Onze gemeente, de gemeente van Assen-zuid, is een gemeente van ongeveer 950 mensen, we zijn een divers gezelschap bestaande uit jongeren, jonge gezinnen, kinderen, alleenstaanden en ouderen. We komen uit alle lagen van de bevolking en vormen samen de gemeente van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (voorheen GKv) te Assen-Zuid. Zo mogen we ontdekken dat diversiteit mooi is: we mogen elkaar helpen en aanvullen. Onze gemeente wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en een eenheid vormen, niet alleen met elkaar maar ook met God. Ons kerkgebouw, De Kandelaar, staat in het hart van het centrum van Assen, zo staan we met beide benen in de samenleving.

De gemeente van Assen-Zuid bestaat uit mensen die komen uit de wijken van Assen-centrum, Vredeveld, Westerpark, Baggelhuizen, de Lariks en uit de gemeente Rolde. We willen, net als een kandelaar, graag een licht zijn voor de wereld om ons heen. Door te proberen in woord en daad te leven zoals God het bedoeld heeft, om zo “het evenbeeld te worden van Zijn Zoon” Jezus Christus, die gezegd heeft “ het voornaamste is...heb God lief  met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en al uw kracht, en heb uw naaste lief als uzelf.” (Romeinen 8:29; Marcus 12:30, 31)

WAT GELOVEN WIJ?
God bestaat.
De mens is wél het meest ontwikkelde schepsel, de meest ontwikkelde levensvorm dat ons bekend is maar een mens kan geen wereld maken. Dat kan alleen God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt met alles wat daar op leeft, inclusief wijzelf. Hij is onze schepper en onze Vader. In het begin van de Bijbel staat de zondeval beschreven, de opstand van de mens tegen onze God. Dat draait om dit punt. God zegt: "dat mag niet" en de mens denkt: "dat bepaal ikzelf wel". Wrong. Daarom moest de mens weg uit het paradijs. Sindsdien wil en kan de mens niet meer naar God luisteren. We willen onszelf op de voorgrond hebben en hebben daar onrecht voor over. Kijk maar naar de 10 geboden. Helemaal niet verkeerd op zich. Toch kun je je er niet aan houden. Dat is dus zonde, een zwaar beladen woord maar iedereen doet het. Je bent even niet (helemaal) eerlijk omdat dat nu even beter uitkomt. Je verwenst die ...!!! omdat hij/zij je  onheus  bejegend heeft. Je flirt met de vrouw van je vriend of collega. Dit brengt schade aan de andere persoon, beter: je zoekt niet het beste voor die ander. God wil dat niet, hij wil dat mensen elkaar kunnen vertrouwen. Ook wil Hij dat Hij de eer krijgt die Hem toekomt. Daarom zal Hij iedereen ter verantwoording roepen die niet zo doet als Hij wil. Dat recht heeft Hij omdat Hij God is en ons gemaakt heeft.
 
God is echter ook bewogen met de mensen. Hij heeft de wereld en de mensen lief. Dat staat in de bijbel. Daarom heeft Hij een oplossing gecreëerd: Jezus, zijn Zoon, God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, om aan het kruis te sterven en zo te betalen voor onze zonden, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Jezus heeft betaald voor alle zonden toen Hij voor ons gestorven is aan het kruis. Toen heeft Jezus betaald voor alles wat wij verkeerd hebben gedaan. Drie dagen later is Hij opgestaan uit de dood, als bewijs dat Hij de dood voor ons heeft overwonnen. Dit feit mogen we elk jaar weer vieren met Pasen. Iedereen die in Jezus gelooft is dus gered. Daarom leven christenen zoals ze leven. Bidden en naar de kerk gaan. Zijn ze beter? Helaas niet, soms kun je zeggen dat ze huichelen omdat ze net zo erg zijn als iedereen. Maar het verschil is wel dat wanneer christenen dat ontdekken ze aan God vragen (bidden) of Hij het wil vergeven.
 
Maar God wil meer. Naast onze zonden vergeven wil Hij dat wij weer gaan leven zoals Hij dat bedoeld heeft, namelijk niet langer op ons zelf gericht, maar op het belang van Hem en onze naaste. Dit kunnen we niet uit ons zelf. Het probleem is namelijk niet dat we zonden doen, het probleem is dat we zondig zijn. Wij kunnen niet veranderen uit ons zelf omdat alles wat in ons is zondig is. Wij hebben dus Iemand anders nodig om ons ,van binnenuit, te veranderen. Die ander is de persoon van de heilige Geest. Alleen door Zijn Liefde en Kracht kunnen wij verandert worden. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je tot geloof komt ,en dat je bij het geloof blijft. Elke keer als wij God vragen om vergeving wil Hij ons van harte vergeven. En elke keer als wij Hem vragen om Zijn Heilige Geest zal Hij Hem ons niet onthouden. Dat heeft Hij ons in Zijn Woord, de Bijbel, beloofd.

Geloven is weten dat je verkeerd doet en erop vertrouwen dat God je dat wil vergeven wanneer je daarom vraagt. Dat moet dus wel. God vergeeft niet zomaar, Hij wil gevraagd worden zoals jij je pa om een tientje vraagt.

Geloven is ook vertrouwen dat God in je hart wil werken met Zijn heilige Geest, als je hem daarom vraagt en Hem daarvoor de ruimte geeft. Hij wil in je wonen zodat, al is het met vallen en opstaan, je steeds meer het evenbeeld zal vormen van Zijn Zoon Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God in de hemel zit, waarvan Hij eens terug zal komen om alles voor eens en voor altijd te herstellen zoals het was.

HOE GELOVEN WIJ?
Wij zijn op de volgende twee manieren bezig met ons geloof.
 
INDIVIDUEEL
Als je gelooft wil je een relatie met God. Communicatie is het belangrijkste om een relatie met iemand op te bouwen. Als je niet met je vriend of vriendin praat leer je elkaar niet goed kennen. Bidden is praten met God. Je bedankt God voor wat Hij je geeft, je prijst Hem en je vraagt Hem wat je nodig hebt. Je bidt dus en je leest uit de bijbel. Via de bijbel spreekt God met ons. In dat boek kun je lezen wie God is en wat Hem beweegt. In de bijbel staan de antwoorden op onze vragen naar de zin van het leven. Het is geen gemakkelijk boek, je moet wel wat moeite doen om te begrijpen wat erin staat.
 
Wanneer je regelmatig bidt en leest merk je dat je contact met God groeit. Je gaat ook intenser leven. Het genieten van de leuke dingen wordt groter. Maar ook als je een tegenslag krijgt heb je wat aan het contact met God. Misschien juist dan wel. Vragen naar het waarom blijven wel maar je kunt jezelf en anderen wel troosten.
 
COLLECTIEF
Dit is een wezenlijk kenmerk van geloven. Je doet het niet in je eentje. God wil dat we met elkaar leven, als groep. Zodat we elkaar kunnen helpen, elkaar kunnen waarschuwen, elkaar kunnen troosten. Samen kun je de bijbel bestuderen, je leert van elkaar door te discussiëren. Samen kun je een koor vormen om God toe te zingen. Daarom gaan we  s zondags naar de kerk, doen we Bijbelstudie op verenigingen en clubs en betrekken we onze medegelovigen bij ons leven.
Afzonderlijke instrumenten zoals viool, hobo of sax zijn mooi om te horen. Maar wanneer deze instrumenten samen een orkest vormen of een band, zijn er ineens veel meer mogelijkheden in klankkleur. Dan komt er een extra dimensie in de muziek. Ook een schilderij is mooier wanneer het polycolor is, als er meer kleuren worden gebruikt dan alleen rood. Hoe mooi die rode ook mag zijn. Jezus vat de 10 geboden samen in twee dingen (Matteüs 22:34):
1. God liefhebben
2. Je naaste liefhebben

Een persoonlijke, of individuele relatie met God is dus niet genoeg. Beter: als je een goede persoonlijke band met God hebt spreekt het vanzelf dat je het goed kunt vinden met jouw naasten en met jouw medegelovigen in het bijzonder. Misschien spreekt dat niet vanzelf (je hebt elkaar tenslotte niet uitgekozen) maar je zult je er wel voor in moeten zetten.
 
Het strijdt wel met wat we zelf leuk vinden. We willen liever wat op ons zelf zijn. Niet teveel controle. Jij bemoeit je niet met mij en ik bemoei me niet met jou. Dit mombakkes van tolerantie verbergt echter ook een stuk liefdeloosheid en egoïsme. Als je nu geïnteresseerd bent in God, Jezus, de bijbel en de kerk. Wij bieden iedereen vrijblijvend en gratis een basiscursus over het christelijke geloof aan. kijk voor meer informatie over deze cursus onder algemeen- Emmaüs Bijbelcursus.

Bijbelinspiratie

“In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”